Figuratief

Een kleine selectie uit mijn figuratieve lyrische werken.

Deze werken zijn ontstaan doordat ik heel emotief en intuïtief schilder. De verf die zich vermengd tot beweeglijke kleurvlakken waarvan de contouren nooit precies duidelijk of duidend worden, al is doorgaans wel een figuratief startpunt waarbij de abstractte of abstraherende component zorgt voor de spanning in de voorstelling. Dit gecombineerd met het associatieve karakter van de gebruikte kleurstellingen, maakt het niet primair de ratio, dan wel het innerlijke gevoel het referentiekader is.